Fent barri des del 1978

SOM GENT ALEGRE – 7 d’Octubre