Fent barri des del 1978

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA