Fent barri des del 1978

Sessió de tècniques d’estudi