Fent barri des del 1978

Convocatòria oberta fotoclot 2018

Del 15 de maig al 8 de juny de 2018