Fent barri des del 1978

LITERATURA CLÀSSICA ONLINE

Per realitzar la inscripció a aquest taller cal omplir el següent FORMULARI o escriure a ateneudelclot@gmail.com. Per tal de formalitzar la matrícula haureu de passar per la Secretaria de l’Ateneu a signar i realitzar el pagament.


Aquest taller es duu a terme en format online, amb plataformes de videoconferència i de recursos a l’aula virtual.

Totes les formacions i activitats es realitzen garantint les mesures indicades per les autoritats sanitàries. Els espais i el material seran desinfectats seguint els protocols de l’Ateneu del Clot.